• T5. Th5 23rd, 2024

Làm thế nào để báo cáo các công ty xổ số trực tuyến,ophoʮbneoʮohManh

Byawei

Th4 23, 2024

làm thế nào để báo cáo một công ty xổ số trực tuyến

bước 1: thu thập chứng cứhttps://i01piccdn.sogoucdn.com/a15185dcbe42b5e9?.png”/>

Địa chỉ mạng của trang xổ sốhttps://i01piccdn.sogoucdn.com/9480dfce77e661d1?.png”/>

Theo kênh báo cáo bạn chọn, gửi báo cáo của bạn. Hãy chắc chắn cung cấp thông tin sau:

Bằng chứng ông thu thập

Chi tiết về các công ty xổ số trực tuyến

Mối quan tâm của bạn về công ty

bước 4: tiếp tục

Sau khi báo cáo, xin tiếp tục để biết tiến độ của cuộc điều tra. Bạn có thể cung cấp bất kỳ thông tin hay tập tin bổ sung nào cần thiết.

nhãn:

Báo cáo các công ty xổ số trực tuyến

Bảo vệ người tiêu dùng

FTC

Trung tâm báo cáo tội phạm Internet

Lừa đảo xổ số”,”src”:”彩票欺诈

By awei