• T2. Th4 22nd, 2024

IJƱн˻зƱƾ֤, vai trò của chứng từ hóa đơn

Byawei

Th3 31, 2024

vai trò của chứng từ hóa đơn

Chứng từ hoá đơn là một loại chứng từ phải được nhận sau khi trúng xổ số. Đó là một giấy tờ chính thức chứng minh rằng bạn đã thắng giải và có thể được dùng để nhận tiền thưởng.

chiến thắng vé trực tuyến có hóa đơn chứng từ?

làm thế nào để có được chứng từ hóa đơn?

Sau khi thắng xổ số trên mạng, bạn có thể nhận hóa đơn bằng cách:

Xem trang xổ số của trang xổ số.

Nếu tiền thưởng của bạn vượt quá một số tiền nhất định, bạn cần cung cấp giấy chứng minh và thông tin tài khoản ngân hàng cho trang web xổ số để nhận được tiền thưởng. Trong quá trình này, bạn cũng sẽ nhận được chứng từ hóa đơn.

Nếu bạn mua vé số ở cửa hàng vật lý, bạn sẽ nhận được vé số giấy với số thắng và số tiền thưởng. Bạn có thể lấy tờ xổ số này và giấy tờ chứng minh danh tính đến trung tâm xổ số để nhận được tiền thưởng và nhận được giấy chứng nhận hóa đơn.

Sau khi thắng xổ số trên mạng, bạn sẽ nhận được giấy chứng nhận hóa đơn. Quá trình này rất đơn giản.

By awei